Kokotek: XIX Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią poprzedzoną wprowadzeniem relikwii bł. Karola Acutisa.

11 listopada 2022

Oblackie Centrum Młodzieży w Lublińcu-Kokotku stało się gospodarzem XIX Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Przebiega pod hasłem: „Kościół z Młodymi”. Uczestniczy w nim ponad 100 osób – duszpasterzy młodzieży z różnych diecezji polskich oraz przedstawiciele młodych z różnych katolickich ruchów. W spotkaniu biorą także udział biskupi: Grzegorz Suchodolski – przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Adam Bab – delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Andrzej Przybylski – członek Komisji Wychowania Katolickiego i delegat  KEP ds. Powołań.

Rozpoczęcie spotkania dokonało się Eucharystią pod przewodnictwem biskupa Adama Baba – biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Modlitwę liturgiczną poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. W Kokotku powitał zebranych o. Tomasz Maniura OMI – Prowincjalny Duszpasterz Młodzieży, który wyjaśnił historię powstania oblackiego ośrodka dla młodzieży. Na rozpoczęcie Eucharystii przedstawiciele młodych wnieśli do kaplicy relikwie bł. Karola Acutisa.

Rodzić nowe pokolenia dla Chrystusa

Kazanie wygłosił biskup pomocniczy diecezji siedleckiej – Grzegorz Suchodolski.

Wstać i stać się światłością, rodzić nowe pokolenia dla Chrystusa, to właśnie rodzić innych do wiary i przyjmować ich do wspólnoty Kościoła – mówił hierarcha nawiązując do doświadczenia św. Pawła z Listu do Filemona, który był odczytywany jako pierwsze czytanie mszalne.

Kaznodzieja przypomniał, że tegoroczne orędzie Ojca Świętego Franciszka nawiązuje do Maryi, która także podejmuje to ewangeliczne zadanie.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek pokazuje nam Ją jako młodą dziewczynę z Nazaretu, która wstaje i z Jezusem w sercu idzie, aby rodzić kolejnych do wiary w Niego. (…) To jest zadanie Maryi, która poszła od razu, aby rodzić do wiary nowe pokolenia. Maryja jest nam bliska w tajemnicy Kościoła jako Matka Kościoła, jako Ta, która spod Krzyża przechodzi później do Wieczernika na Zesłanie Ducha Świętego i jest z Kościołem cały czas. Wstać, wybrać się z pośpiechem to jest właśnie okazać swoją gotowość do rodzenia do wiary kolejnych pokoleń. Jaki jest cel i sens naszego tegorocznego Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży? Przyjąć to zadanie dla siebie. (…) Naśladować w pewnym sensie św. Pawła w jego gorliwości, w jego misji, naśladować Matkę Najświętszą, naśladować młody Kościół. Wstać i rodzić do wiary nowe pokolenia – podkreślał biskup Suchodolski.

Jednocześnie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej przyznał, że ten entuzjazm ciężko jest podejmować w naszej rzeczywistości, kiedy w kościołach jest coraz mniej ludzi, również młodych. Kaznodzieja wskazywał na aktualność pytania, jak przybliżać Ewangelię tym, którzy odeszli, albo są daleko od wspólnoty Kościoła.

Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Jezus

Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Jezus – Pan i Odkupiciel. Zrozumiał to nasz gość specjalny na tym forum – błogosławiony Karol Acutis, który właśnie przed Jezusem Eucharystycznym, trwając na modlitwie, na adoracji stawał się, można powiedzieć, wewnętrznie przepełniony pokojem Bożego Królestwa. I z tym pokojem, czyli Jezusem w sercu, jak Maryja wstawał z adoracji i szedł, aby służyć, aby zdobywać dla Niego kolejnych ludzi – braci i siostry. I nie patrzył na to, czy ktoś jest bogaty czy biedny…

Kaznodzieja podkreślał zaangażowanie błogosławionego w strukturach Kościoła. Przestrzegał, że nie można wszystkiego zrobić na „świętym spontanie”.

Straciliśmy młode pokolenie

Wspominając ostatnie spotkanie biskupów w Kamieniu Śląskim, hierarcha podjął trudny temat odchodzenia młodego pokolenia ze wspólnoty Kościoła. Podkreślał, że obecne forum jest synodalną metodą słuchania młodych, którzy mogą przekazać wiele cennych uwag pasterzom Kościoła.

Pytanie moje dla was: Czy ci młodzi, którzy nie chcą być w Kościele, czy mamy prawo ich trzymać na siłę w Kościele? Czy trzeba pozwolić im odejść? Jako obraz biblijny chcę tutaj dać przypowieść o Miłosiernym Ojcu i marnotrawnym synu. Młody człowiek, syn, wyposażony we wszystko, co było potrzebne do szczęścia, powiedział: Ojcze, to mnie nie interesuje. Jak zachował się ojciec? Trzymał go na siłę? Nie, pozwolił mu odejść. Nie przestał tęsknić, nie przestał dbać, aby w domu było zawsze miejsce na powrót syna. Gotowy był zawsze płaszcz, pierścień, sandały, a w zagrodzie były gotowe woły na ucztę, kiedy wróci. (…) I to jest dla nas pytanie, kiedy patrzymy na przykład na młodych kandydatów do sakramentu bierzmowania, ale nie tylko tych, czy trzymać ich na siłę, na uwięzi i proponować im taką wiarę, czy pozwolić im odejść, ufając, że Pan Bóg znajdzie drogę do ich serca, a my zrobimy tutaj takie wesele jak wrócą, bo będziemy mieli gotowe wspólnoty, będziemy mieli gotowy dom na powrót marnotrawnych… – pytał kaznodzieja.

Podczas tej części kazania w kaplicy zapanowała wzmożona uwaga. Można było odczuć, że pytanie mocno trafiło do serc słuchaczy.

Biskup wskazał również na pewną pokusę duszpasterską, kiedy kapłani najbardziej koncentrują swoją uwagę na tych, którzy odeszli. Przywołał świadectwo młodej osoby z Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, która zwróciła się do kapłanów:

Ale wy nie możecie bardziej tęsknić za tymi, których nie ma, pamiętajcie, że starszy syn jest też wart miłości ojca i jego tęsknoty. My musimy wiedzieć, kogo też mamy, a mamy naprawdę cudowne perełki w naszych duszpasterstwach. Wy jesteście tego najlepszym tutaj dowodem. I dla was też powinna być szata, pierścień, sandały i woły gotowe na dyskotekę. (…) Nie możemy was wykorzystywać – zróbcie, porozstawiajcie stoliki, zróbcie coś tam innego. Nie, wy jesteście cząstką tego domu. Macie takie same prawa, jak każdy.

Posłuchaj całego kazania biskupa Grzegorza Suchodolskiego:

Po Eucharystii odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej, podczas którego biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy przybliżył zebranym najważniejsze punkty papieskiego przesłania na 37. Światowy Dzień Młodzieży.

Bp Andrzej Przybylski – Klucz do lektury papieskiego orędzia do młodych na 37. Światowy Dzień Młodzieży [wideo]

Forum potrwa do niedzieli. Piątek będzie dniem warsztatowym, natomiast w sobotę uczestnicy zgromadzą się na Jasnej Górze na  Eucharystii w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Modlitwie przewodniczyć będzie Biskup Asyżu – abp Domenico Sorrentino. Krajowe Forum zakończy się w niedzielę Eucharystią pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

(pg)