Komentarz do Ewangelii dnia

12 listopada 2022

12 listopada 2022

Pan Jezus przekonuje nas o skuteczności wytrwałej modlitwy. Kończy jednak pytaniem, które zaskakuje. Okazuje się, że wytrwałość to nie wszystko. Można się modlić długo, ale to nie wystarczy. Potrzeba jeszcze wiary. Dopiero modlitwa wytrwała i zanoszona z głęboką wiarą to modlitwa skuteczna. Czymże jest wiara, jak nie zaufaniem, oddawaniem wszystkiego, co mam i kim jestem w ręce Stwórcy. Zawierzenie, zdanie się na Boga. Trudne to zadanie, ale dla każdego możliwe do wykonania. Trzeba tylko i aż wyzbyć się nade wszystko lęku, wątpliwości i wszelkiej innej przeszkody stanowiącej problem w relacji z naszym Bogiem. Niech słowa św. Pawła pokrzepiają nasze serca: „wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” (Flp 4,13). Oto wielka obietnica życia chrześcijańskiego. Każdy, kto wraz ze św. Pawłem wyzna: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”, pożegluje w pokoju i bezpieczeństwie przez najbardziej burzliwe wody, ponieważ będzie przy nim Jezus, pomagając mu czynić to, czego nigdy nie dokonałby o własnych siłach.

(zdj. pixabay)