Komentarz do Ewangelii dnia

16 listopada 2022

16 listopada 2022

Człowiek w obecnych czasach jest „nauczony” szybko żyć. Wszystko na „tu i teraz”. Uczniowie Pana Jezusa chcieliby już nadejścia Królestwa Mesjasza. Królestwa w zasadzie opartego na ich wyobrażeniach i zasadach. Pan Jezus jednakże wskazuje poprzez przypowieść o minach o pewnej roztropności i cierpliwości, które to będą nagrodzone w końcowym „rozliczeniu” z Bożą Sprawiedliwością. Przeciwnicy Boga i Jego „władzy” muszą mieć się na baczności, bo dzień sądu i konfrontacji niechybnie nastąpi. Panie nasz, umacniaj nas na drodze do Twego Królestwa, abyśmy mogli kiedyś usłyszeć od Ciebie: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”.