18 listopada 2022

Z listów św. Eugeniusza.

18 listopada 2022

TO BĘDZIE PIERWSZA PERUKA W STOWARZYSZENIU

W swoim dzienniku Eugeniusz z pewna dozą humoru napisał:

Niecierpiący zwłoki z racji misji list od ojca Ricarda. Prosi mnie o pozwolenie nakrywania na zewnątrz pozbawionej włosów głowy. Nic bardziej słusznego. To będzie pierwsza peruka w stowarzyszeniu.

Dziennik, 19.02.1846, w: PO I, t. XXI

Zdanie, które wywołuje uśmiech! Jedyne zdjęcie, jakie posiadamy, przedstawia ojca Pascala Ricarda bez peruki! Nie znamy przygód pierwszego noszącego perukę, ale wiemy, że Ricard był gorliwym misjonarzem, który stanął na czele pierwszej oblackiej fundacji w Stanach Zjednoczonych. We Francji nie cieszył się dobrym zdrowiem, ale wspaniałomyślnie powiedział tak, gdy poproszono go o przepłynięcie Atlantyku, aby rozpocząć nową i trudną misję za granicą.

Dwa lata później Eugeniusz napisał o nim:

Ojciec Ricard był umierający, gdy został wybrany, aby jechać zakładać misje w Oregonie, całą swą ufność złożył w Bogu i napisał mi, że nigdy nie czuł się tak dobrze i że pomimo całkowitej łysiny, jaką ma, prawie ani jednego dnia nie był zakatarzony, chociaż podczas swej długiej podróży spał jedynie na ziemi, a często w błocie.

List do ojca Viala, 29.07.1848, w: PO I, t. X, nr 982.mp