Biskup Jan Kopiec poświęcił kościół parafialny w Kokotku

To jedna z najmniejszych parafii diecezji gliwickiej. Prowadzą ją misjonarze oblaci.

19 listopada 2022

W parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Lublińcu-Kokotku odbyła się wyjątkowa uroczystość. Kościół parafialny został poświęcony przez biskupa gliwickiego Jana Kopca. W wydarzeniu wzięli udział parafianie i przyjaciele wspólnoty, misjonarze oblaci z wielu placówek w Polsce na czele z prowincjałem, o. Pawłem Zającem, przedstawiciel franciszkanów, którzy posługiwali w parafii w latach 2005-2008 oraz prezbiterzy diecezjalni na czele z dziekanem dekanatu lublinieckiego – ks. Konradem Mrozkiem.

Po rozpoczęciu liturgii, w pogrążonym w mroku kościele, zebranych przywitał proboszcz – o. Piotr Bednarski OMI.

Bardzo się cieszę z obecności was wszystkich w Kokotku w tym szczególnym dniu, szczególnym dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Ten dzisiejszy dzień jest bardzo ważny i cieszymy się, że tutaj jesteśmy, cieszymy się waszą obecnością. Kokotek to jedna z najmniejszych parafii w diecezji gliwickiej, liczy nieco ponad trzysta osób, ale – jak to mówią – to co małe, jest piękne. I to piękno parafii w Kokotku wynika przede wszystkim z parafian, z życia parafii, z życia mieszkańców Kokotka, z historii, którą tworzą.

Duszpasterz przypomniał dzieje wspólnoty parafialnej i jej duszpasterzy.

Po pokropieniu wodą święconą murów kościoła i wiernych, rozpoczęła się Liturgia Słowa. Kazanie wygłosił bp Jan Kopiec.

Fundamentem, na którym budujemy wszystko w naszym życiu, jest sam Bóg. Potrzeba nam tego stwierdzenia i tej świadomości, żeby nie sądzić, że wszystko czynimy z własnej mądrości, z własnych przemyśleń, ale pokornie wypełniamy wolę Pana, byśmy stali się Jego najbliższymi współtowarzyszami, gdzie On poucza nas, obdarza łaską i prowadzi do zbawienia, a my tworzymy coraz dojrzalszą wspólnotę, która rzeczywiście zakochuje się w Bożej prawdzie, w Bożych wszystkich tajemnicach. To towarzyszy także tym wszystkim naszym refleksjom, które się wiążą ze świątynią, która jest wprawdzie wzniesiona naszymi ludzkimi rękami, ale przecież wprowadza nas w tajemnicę przekraczającą wszystkie nasze możliwości – mówił biskup Kościoła gliwickiego.

Hierarcha nawiązał do czytań mszalnych, przywołując sytuację Narodu Wybranego, który stanął wobec odbudowanej świątyni. Nie była ona tak okazała jak ta wybudowana przez Salomona, ale wdzięczność ludu za miejsce święte objawiała się wzruszeniem i chęcią poznawania oraz trwania w prawie Boga.

Liturgia poświęcenia uroczystego każdego kościoła od czasów średniowiecznych zawierała przede wszystkim aspekt tej tajemnicy, nawet takiego troszkę przestrachu, że dotykamy – mimo że to dom wzniesiony ludzkimi rękami – ale dotykamy tajemnicy, która może przerażać, bo ona jest tajemnicą samego Boga Wszechmogącego, z ręki którego wyszliśmy i do którego wrócimy. I to nie jest tylko i wyłącznie nasza praca, to nie jest tylko nasz pomysł, to jest wszystko działanie samego Boga, by On mógł być blisko nas. Odpowiadajmy więc – taka jest myśl liturgii świętej z tej okazji – żeby do tej tajemnicy się – jak najbardziej przygotowanym będąc – zbliżać i z niej korzystać. (…) A my tak bardzo często odbieramy: no muszę już iść do kościoła, muszę już wypełniać Jego przykazania, muszę rachunek sumienia czynić i traktujemy to jako obciążenie, jako nasze niemalże zniewolenie. A przecież w Bożym słowie i w Bożej łasce mieści się cała radość naszego rozwoju, cała radość naszego budowania prawdziwego fundamentu – zachęcał kaznodzieja.

Pasterz Kościoła gliwickiego podkreślił, że chociaż Kokotek jest jedną z najmniejszych parafii w diecezji, to jednak wpisuje się w jej historię i dzieje budowania wiary na tym terenie jeszcze przed jej powstaniem.

Życzę wam, moi kochani, mimo jak słyszeliśmy: należycie do jednych z najmniejszych wspólnot parafialnych w naszej diecezji, to jednak to jest miejsce Boga i tu jest miejsce dla każdego, kto do Boga się zbliża, by dojrzewać i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnym człowiekiem (…). Niech Boża łaska, oświecona światłem Ducha Świętego i wzmacniana ustawicznie pouczeniem, które przez Kościół do nas dociera, niech towarzyszą wam i niech przynosi to wszystko bardzo pożyteczne owoce. Niech dobry Pan to sprawi – konkludował kaznodzieja.

Posłuchaj całego kazania bp. Jana Kopca:

Po kazaniu odbyła się modlitwa Litanią do Wszystkich Świętych. Po modlitwie poświęcenia biskup namaścił ołtarz oraz ściany świątyni. Następnie rozpalono węgielki, które zasypano kadzidłem na znak uwielbienia Boga. Dym kadzidła symbolizuje również modlitwę Kościoła, która wznosić się będzie przy nowym ołtarzu.

Następnie ołtarz został przygotowany do Liturgii Eucharystycznej. Na koniec diakon zapalił świece ołtarzowe od Paschału oraz rozświetlił zacheuszki na murach kościoła. Dopiero teraz w świątyni włączono wszystkie światła.

Na zakończenie liturgii padły słowa podziękowania. Złożył je proboszcz oraz przedstawiciele parafii. Wśród wyrazów wdzięczności nie zabrakło tych skierowanych do wieloletniego proboszcza wspólnoty – ks. Ludwika Koniecznego.