Komentarz do Ewangelii dnia

19 listopada 2022

19 listopada 2022

Życie doczesne jest tylko i aż pielgrzymką do domu Ojca. Wyszliśmy od Boga i do Boga zmierzamy. Taka jest prawda o nas ludziach stworzonych na obraz i podobieństwo naszego Boga. On nas stworzył dla nieśmiertelności, jak On sam jest nieśmiertelny. Nie ma początku i końca. Tak my mamy swój początek w Jego wypełnionym miłością sercu. A po śmierci doczesnej będziemy jako aniołowie w niebie, kiedy wytrwamy na drodze, albo jako demony w piekle, odrzucając Boga i Jego miłość. Pan Jezus przypomina nam tą prawdę w konfrontacji z saduceuszami wystawiającymi Go na próbę. W życiu duchowym nie będzie potrzeby relacji ziemskich, to znaczy czułości, dotyku i innych form w relacjach międzyludzkich. Wszystkie pragnienia ludzkie będą zaspokojone w pełni Bożej miłości i sprawiedliwości. Panie Jezu, nie dozwól nam zagubić się na drogach naszego życia, abyśmy mogli dojść do pełni życia razem z Tobą w niebie.

(zdj. pixabay)