Komentarz do Ewangelii dnia

20 listopada 2022.

19 listopada 2022

W Królestwie Jezusa nie ma bólu, płaczu, cierpienia, jest za to wieczna radość, szczęście i miłość. Wszystko w takiej pełni, że człowiekowi trudno to sobie nawet wyobrazić. Łotr z krzyża kieruje do Jezusa ufną prośbę, na którą Jezus odpowiada obietnicą raju. Ukrzyżowany człowiek pewnie nie spodziewał się, że Jezus okaże mu aż takie wiele, że zostanie obiecane mu przebywanie w raju jeszcze tego samego dnia. Zdawał sobie sprawę, że cierpi i umiera za przestępstwa, których się dopuścił. Doświadcza jednak miłosierdzia, przebaczenia i miłości bezinteresownej. Jezus pragnie każdemu człowiekowi dać doświadczenie właśnie tej miłości bezinteresownej, bo przecież umarł za każdego z nas. W ludziach jest pragnienie szczęścia, nie wszyscy jednak uświadamiają sobie, że dawcą prawdziwego szczęścia jest Bóg. Nie każdy prosi Go o łaskę przebywania z Nim w niebie. Bóg, który dla nas przygotował miejsce w swoim domu, chce, żebyśmy mieli szczęśliwą wieczność. Czy wierzysz, że Jezus kocha cię bezwarunkowo i chce wziąć cię do Swego Królestwa? W tą ostatnią niedzielę roku liturgicznego, wieńczącą kolejny etap „podróży” przez nasze życie, nie lękajmy się wołać jak ów „dobry” łotr: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Tak nasz Panie, Mesjaszu – Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, zbaw nas ode złego.