21 listopada 2022

Z listów św. Eugeniusza.

20 listopada 2022

NIECH OJCIEC STARANNIE UNIKA WSZYSTKIEGO, CO MOGŁOBY SZKODZIĆ WEWNĘTRZNEMU DUCHOWI, KTÓRY POWINIEN OJCA OŻYWIAĆ.

Ojciec William Daly był młody i brakowało mu doświadczenia: miał 31 lat i zaledwie od 4 lat był kapłanem-oblatem. Eugeniusz nie miał innego wyboru, jak tylko powierzyć mu kierowanie pierwszą misją na Wyspach Brytyjskich. Jego troska jest widoczna w poniższym liście:

Mój drogi o. Daly, sytuacja nakłada na ojca wielką odpowiedzialność i nie trzeba nic więcej niż tylko ufności, jaką ojciec wzbudza, by mnie uspokoić. Mój drogi synu, konieczne jest zjednoczenie ojca z Bogiem, ponieważ nie mając czasu ani możliwości skonsultowania, często musi ojciec działać za pomocą wskazówek, których On zechce ojcu udzielić.

Eugeniusz wielokrotnie podkreśla, że Daly pełnił boże dzieło i musiał żyć w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, aby kierować się Jego wolą. Następnie powtarza maksymę, która powinna być w centrum całego życia i pracy misyjnej: przestrzegać oblackiej reguły życia. Reguła nie jest zbiorem przepisów, ale cennym dokumentem, który oddaje ducha Założyciela i jego charyzmat – jest szczególnym punktem ciężkości, przez który mazenodowska rodzina odczytuje Ewangelię.

W tym celu, drogi przyjacielu, trzeba wypełniać Regułę co do ducha i litery, nie pozwalając sobie na nic, czego by ojciec nie dokonał, będąc w zasięgu mego wzroku i pod moim bezpośrednim zwierzchnictwem…

Mój umiłowany synu, niech ojciec starannie unika tego, co może szkodzić wewnętrznemu duchowi, jaki powinien ojca ożywiać, wystawiłby się ojciec na utratę zasługi i pięknego owocu posługi, jaką ojciec wypełnia w imieniu rodziny, której jest ojciec jednym z najdroższych dzieci.

List do ojca Williama Daly w Penzance, Anglia, 06.12.1845, w: PO I, t. III, nr 12.

Pytania postawione Williamowi Daly’emu są stawiane także nam dzisiaj: na ile każdego dnia jestem zjednoczony z Bogiem, aby dać się prowadzić światłu, które Bóg chce mi dać?