Komentarz do Ewangelii dnia

24 listopada 2022.

23 listopada 2022

Znaki towarzyszące powtórnemu przyjściu Pana Jezusa w chwale. Jednych mogą przerażać innych cieszyć. Może warto zastanowić się w jakiej grupie oczekujących na powtórne przyjście Pana Jezusa na świat jestem. Uczniowie Chrystusa nie mogą się smucić, powinni z radością oczekiwać powrotu swego Mistrza. Nabrać ducha i podnieść głowy, ponieważ zbliża się nasze odkupienie. Tymi słowy Pana Jezusa trzeba nam się pokrzepiać. Czas po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa jest czasem adwentu – oczekiwania przyjścia czy też powrotu naszego Mesjasza. W Apokalipsie praktycznie ostatnie zdanie brzmi: „Marana tha – Przyjdź Panie”. Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu (Ap 22,20)! Jak się często zauważa, to ostatnie słowo można odczytywać jako maran atha (nasz Pan przyszedł). Takie tłumaczenie zwraca się do czytelników i potwierdza rzeczywistość w teraźniejszości (On tutaj jest). Te dwa aramejskie słowa można również podzielić w inny sposób: marana tha (Panie nasz, przyjdź!). To prośba skierowana do Zmartwychwstałego Pana, to spojrzenie na koniec wszechrzeczy z błaganiem „Proszę, przyjdź!” Innym wariantem tego drugiego tłumaczenia jest odczytanie wychodzące w przyszłość – „Nasz Pan nadchodzi”. Wówczas jest to raczej stwierdzenie faktu niż prośba. Tak czy inaczej, trzeba nam uczniom, nabierać sił w komunii z naszym Mistrzem. Abyśmy wytrwali w dobrym, czuwając i wszelkie zło zwyciężając mocą dobra.

(zdj. pixabay.com)