Komentarz do Ewangelii dnia

25 listopada 2022

25 listopada 2022

Wszystko wokół nas przemija, lecz słowa Boże nie przemijają. Słowo Boże trwa, jak i Pan Bóg trwa, i nie podlega prawom czasu. Jest Ono żywe i skuteczne. Każda próba nagięcia Słowa do praw zmieniającego się świata jest błędna. To raczej w świetle Słowa trzeba nam odczytywać świat. Do Boga należy zawsze „ostatnie słowo”, nie do tego świata. Choć logika tego wieku sugeruje nam inną perspektywę, to tym bardziej potrzebne jest nam wsparcie, opieranie się złu i co więcej w każdej chwili przezwyciężania w sobie beznadziei. Prośmy dobrego Boga o więcej wiary dla nas, o mocną nadzieję i nieustanną miłości do siebie.

(zdj. pixabay.com)