Komentarz do Ewangelii dnia

28 listopada 2022.

28 listopada 2022

Wiara poganina – setnika może wywołać lawinę zdarzeń i w zasadzie tak też się dzieje. Kiedy w spotkaniu z Panem Jezusem wypowie z wiarą słowa zatroskania o stan zdrowia swego sługi. Pan Jezus w zasadzie natychmiast chce iść do domu setnika, aby uzdrowić owego sługę. Otrzymuje w odpowiedzi kolejny mocny akcent wiary: „wystarczy tylko Twoje Słowo”. Jakaż wiara w moc Boga w Jezusie Chrystusie. Wystarczy, że Pan Jezus wypowie słowo, a sługa będzie uzdrowiony. Tak też się dzieje. Za słowem podąża czyn, działanie. Kiedy Bóg wypowiada słowo, to dzieją się cuda. Taki jest nasz Bóg. Niech i w nas ożywa wiara i z jej mocą nie wahajmy się wypowiadać słów setnika, które to weszły w kanon Mszy świętej: „Panie nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

(zdj. pixabay.com)