Komentarz do Ewangelii dnia

29 listopada 2022.

29 listopada 2022

Radość w Duchu Świętym, jak to zrozumieć? Jezus raduje się we wnętrzu własnej duszy, w tej największej głębi samego siebie, w tej jedynej więzi miłości, która łączy Go z Ojcem. Jego radość jest radością wytryskującą z Jego wnętrza, z pełni Ducha Świętego, z tej pełni, która nie zależy od wydarzeń i nie należy do porządku rzeczy doświadczalnych dotknięciem (C. M. Martini). Jest to radość „twórcza”, „komunikatywna”, która może stać się udziałem każdego człowieka żyjącego w Duchu. Kardynał Martini komentuje: „Radość w Duchu Świętym nie podlega zniszczeniu, nie brzmi fałszywie, nie staje się przyczyną niepokoju. Jest twórcza: rodzi się z danych przez Boga darów. Jest komunikatywna: zrodzona w naszym wnętrzu udziela się innym w sposób nam właściwy i staje się źródłem rozradowania dla drugich. Jest na tyle wielka, że zdolna nadać memu życiu i życiu tych, którzy mnie otaczają, nową wartość, wartość niezależną od okoliczności, od zmiany humoru, wartość, której nie grozi osłabienie z powodu zmęczenia czy kłopotów; jest to źródło, które w nas bije dzięki Duchowi Świętemu. Idąc dalej, Bóg Ojciec przekazał swojemu Synowi wszystko. Zrodzonemu przed wiekami przekazuje świat cały i jego mieszkańców. Oto przychodzi w imię Pańskie, Syn Człowieczy. On nam, swoim wyznawcom, ukazuje oblicze Ojca. „Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Dlatego też „szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.” – powie nam Pan Jezus. Tak Panie Jezu, niech tak będzie, aby nasze oczy ujrzały Twoje zbawienie i abyśmy się mogli znaleźć z Tobą w niebie.

(zdj. pixabay.com)