Komentarz do Ewangelii dnia

3 grudnia 2022.

3 grudnia 2022

Jezus przechodził przez ziemię, czyniąc dobro. Zna receptę na każdą ludzką biedę i ból. Nie było dla Niego i wciąż nie ma za trudnych spraw. Dlatego może zaskakiwać fakt, że On wszechmocny, On, który ze wszystkim sobie radził, On który stawiał czoła najtrudniejszym sprawom, dziś prosi nas o pomoc. Tak, Jezus Mistrz prosi nas o pomoc! Mówi nam: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. On potrzebuje rąk do pracy, bo dzieło niesienia Dobrej Nowiny światu ma trwać. Ktoś kiedyś powiedział, że „dziś Jezus nie ma innych rąk jak Twoje, nie ma innych nóg jak Twoje, nie ma innych ust jak Twoje, nie ma innego serca jak Twoje, by służyć jak On braciom i siostrom”. Niech ta prawda stanie się dla nas uczniów Chrystusowych przewodnią „lampą” oświecającą mroki naszych myśli i serc. Panie Jezu, uzdalniaj nas, abyśmy stawali się bardziej światłem dla tego pogrążonego w ciemnościach świata, tak nam dopomóż teraz i każdego dnia.

(zdj. pixabay.com)