Komentarz do Ewangelii dnia

4 grudnia 2022.

3 grudnia 2022

Prorok zwiastujący początek końca. Wystąpienie Jana Chrzciciela było zapowiedzią bezpośredniego przygotowania do ukazania się Mesjasza. Wszyscy w narodzie wybranym wyczekiwali tej chwili. Zapowiadany przez proroków Mesjasz nadchodzi. Posłany ostatni z proroków wzywa do prostowania ścieżek życia, do przyjmowania chrztu nawrócenia i jednocześnie kieruje uwagę na idącego za nim mocniejszego, który będzie chrzcić w mocy Ducha Świętego i w Jego Ogniu będzie oczyszczać to, co jest do oczyszczenia. Aby nas ludzi wyprowadzić na wolność spod jarzma grzechu. Mesjasz nadchodzi, On już jest blisko. Oto stoi u drzwi naszych serc. Pan blisko jest, oczekuj Go.

(zdj. pixabay.com)