Komentarz do Ewangelii dnia

10 grudnia 2022.

10 grudnia 2022

Prorocy z dawnych lat. Prorocy dani ludziom przez Boga, byli Jego głosem. Wielu słuchaczy z lękiem i drżeniem serca, z przejęciem słuchało słów tych Bożych heroldów. Najgorzej było uwierzyć tym, którym wydawało się, że posiedli wszelką mądrość i tylko oni mają monopol na wiedzę o Bogu. To pokazuje, że nie prawo, że nie wiedza, ale pokorna wiara, ufność otwiera serce na Boga. Tego i nam trzeba! Trzeba wiary, trzeba mocnej wiary, aby w Boże Narodzenie spotkać Boga – Człowieka! Panie Jezu, dodawaj nam sił i odwagi w drodze wiary ku szczytom Twojej chwały.

(pixabay.com)