Komentarz do Ewangelii dnia

11 grudnia 2022

10 grudnia 2022

Dlaczego Jan zwątpił w Jezusa? Przecież on Go rozpoznał i przedstawił Go ludowi. A zatem o co chodzi? Pewnie wpływ na to ma samo uwięzienie, które mógł odczytać jako swoją porażkę. Mesjasz, którego Jan zapowiadał miał być prorokiem sądu i kary, groźny i gwałtowny, siejący grozę. Tymczasem Jezus jest miłosierny, blisko grzeszników. Na pewno nie takiego Mesjasza oczekiwał Jan. To pewien dramat złego spojrzenia na Jezusa. Ponieważ Jezus nie poddaje się naszym ludzkim schematom, wyobrażeniom, czy oczekiwaniom. Potrzeba nowego spojrzenia na Jezusa. Trzeba spojrzeć najpierw na ludzi, następnie na Jana Chrzciciela i wreszcie na samych siebie, żeby zobaczyć i poznać Jezusa.

(zdj. domena publiczna)