Komentarz do Ewangelii dnia

14 grudnia 2022

14 grudnia 2022

Błogosławiony, kto nie zwątpi w Jezusa i Jego przesłanie. Ten, który przygotowywał drogę, jako „głos wołającego” na pustyni, teraz osadzony w więzieniu, cierpi ogromne dylematy. Czy, aby wszystko, co głosił i co czynił Jan Chrzciciel nie było pozbawione sensu. Ten, który jeszcze niedawno wskazywał nad rzeką Jordan, na Jezusa jako Baranka Bożego i ogłosił wśród ludu, że to jest Mesjasz. Tak długo oczekiwany „Pomazaniec Boży” staje pośród ludu, do którego przychodzi z darem zbawienia. Mimo tego, teraz będąc w więzieniu, czekając na śmierć, próbuje jeszcze raz upewnić się co do osoby Jezusa. Otrzymuje potwierdzenie i zapewnienie od Jezusa, aby nie wątpił, aby zaufał. Niech i nam dziś mającym dylematy, co do osoby Pana Jezusa, będzie dane otrzymać światło w poznaniu i utwierdzeniu się w przekonaniu, że Jezus jest Jedynym Panem i Zbawicielem. On jest zapowiadanym przez Proroków Mesjaszem.