Komentarz do Ewangelii dnia

16 grudnia 2022

16 grudnia 2022

Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia potrzebuje osoby będącej świadkiem, znakiem tego, że jest kochany i umiłowany przez Boga. Są dwie kategorie osób będących świadkami. Pierwsza kategoria to ludzie z jednorazowym świadectwem o Bogu, często na postawie indywidualnego doświadczenia, które zapewnia nas o dobrej drodze naszego życia. Drugą kategorią są osoby będące świadkami na całe życie człowieka, na co wskazują przede wszystkim ich czyny. Jan ewangelista, opisując misję świętego Jana Chrzciciela, wskazuje na jego zadanie: przygotować grunt ludzkich serc na przyjęcie nauki i cudów Pana Jezusa. Działanie Jezusa, Jego czyny i słowa wypływają z głębokiej relacji miłości do Ojca. Panie Jezu, dodawaj nam sił i ochoty, abyśmy nie poddawali się ludzkim kalkulacjom, ale bardziej byli żywymi świadkami Twego Królestwa.