Komentarz do Ewangelii dnia

17 grudnia 2022.

16 grudnia 2022

Rodowód Chrystusa, na początek już bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Pozostaje dokładnie siedem dni do wigilii przyjścia na świat Bożego Syna. Zatem od dziś jesteśmy jako uczniowie wprowadzani od drzewa genealogicznego. Nazwa „drzewo genealogiczne” wywodzi się od biblijnego określenia potomków Jessego z Księgi proroka Izajasza.

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni” (Iz 11,1). Ewangelista Mateusz przypomina nam poszczególnych wymienionych potomków z rodu św. Józefa, syna Jakuba i męża Maryi. Wszystko rozpoczyna się od Abrahama, ojca narodu wybranego, pierwszego z patriarchów Izraela. Żył on u początków II tysiąclecia p.n.e. Jego ojcem był Terach. Opuścił on rodzinne Ur Chaldejskie, położone u ujścia Eufratu do Zatoki Perskiej i udał się do Charanu, położonego na północnych obrzeżach Mezopotamii. Kiedy Abram miał 75 lat, na wezwanie, powołany przez  Boga, wyruszył do Kanaanu – Ziemi Obiecanej. Zatem na podstawie tego zestawienia przodków poznajemy dokładnie wypełnianie się obietnicy Boga w historii Narodu Wybranego co do Mesjasza. W Jezusie Chrystusie wszystko się wypełniło, Bóg zawarł z nami nowe i wieczne Przymierze. Pan Jezus uczy nas, że nie możemy popełniać błędów naszych przodków, ale uczyć się od nich, żeby pamięć o nich trwała w nas i w naszych czynach. Jest to także zachęta, abyśmy zostawili po sobie jak najwięcej dobrych dzieł miłości i miłosierdzia.