Komentarz do Ewangelii dnia

18 grudnia 2022.

17 grudnia 2022

„Patris Corde”- „Ojcowskim sercem”, tytuł listu apostolskiego, którym papież Franciszek 8 grudnia 2020 roku z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, wprowadzał rok św. Józefa. Potrzebne odnowienie spojrzenia i przybliżenie tego milczącego świętego, ujętego na kartach Ewangelii. Św. Józef jest przez papieża Franciszka ukazany jako „Ojciec przyjmujący”. W przykładzie osoby św. Józefa uczymy się przyjmować wolę Bożą. W pokornej postawie staramy się realizować Boże natchnienia. Budząc się ze snu, w duchu męstwa i wielkiego zaufania do Boga podejmujmy wszelkie wyzwania, nawet tego, co wydaje się po ludzku niemożliwe. Bo przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest z nami, aby nam pomagać, asekurując nasze kroki ku świętości.

(zdj. biccomerce.com)