19 grudnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

18 grudnia 2022

NASZ PAN, NASZ BOSKI MISTRZ MUSIAŁ WIELE CIERPIEĆ ZE STRONY SWYCH UMIŁOWANYCH APOSTOŁÓW.

Na to rzekł Zachariasz do Anioła: «Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu Anioł: «Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie» (Łk 1,18-20).

To są uczniowie, któ­rzy przynoszą honor swemu mistrzowi. Niech dobry o. Vincens cieszy się z tego powodu, niech przenosi na nich swą myśl, kiedy spotyka kil­ka przykrości. Nasz Pan, nasz boski wzór musiał wiele cierpieć ze stro­ny swych umiłowanych apostołów, którzy zbyt często byli nieznośni i męczący.

List do o. Bruno Guiguesa, 18.08.1837, w: PO I, t. X, nr 812.