22 grudnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

22 grudnia 2022

JAKĄ WDZIĘCZNOŚCIĄ POWINNY BYĆ PRZEPEŁNIONE NASZE SERCA.

W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją (Łk 1,46. 49-50).

Jakże pocieszający jest widok, że zmartwychwstał, że triumfuje nad śmiercią i piekłem. Jaką wdzięcznością powinny być przepełnione nasze serca na myśl, że ten dobry Mistrz zechciał uczynić nas uczestnikami swojego zmartwychwstania, gładząc nasze grzechy i dając nam nowe życie.

List do matki, 04.04.1809, w: PO I, t. XIV, nr 50.