Komentarz do Ewangelii dnia

22 grudnia 2022.

22 grudnia 2022

Najpiękniejszy hymn uwielbienia, zostawiony dla całego Kościoła, a nawet świata. Najświętsza Maryja Panna, w duchu uwielbienia wypowiada z radością słowa, które ukazują całe piękno jej powołania. Nasz Bóg jest wielki, On ma wzgląd na każdego człowieka w jego autonomii. Stając w takim porządku wszechświata, jesteśmy włączeni w tajemnicę życia. Bóg nasz dzieli się z nami wszystkim. Tak bardzo zależy mu na nas, jedynie w Nim jest nasza prawdziwa wolność i radość. Uwielbiamy Ciebie Panie ze względu na Ciebie samego, który Jesteś, który byłeś i który przychodzisz!