Komentarz do Ewangelii dnia

23 grudnia 2022.

22 grudnia 2022

Zachariasz odzyskuje mowę wtedy, gdy przyjmuje plan Boży i zgadza się na imię syna. Jeśli wreszcie w swoim życiu powiemy Bogu „tak”, wówczas odnajdziemy najgłębszy sens w naszym życiu. Wówczas również potrafimy się najlepiej wysłowić. U Elżbiety poród jest „wypełnieniem” dziewięciu miesięcy przygotowań i oczekiwania. Dziewięciu miesięcy niepokoju i niepewności wobec samych narodzin. Wypełnieniem obietnicy Boga. A zatem jest to moment ogromnej radości dla samej rodziny jak i sąsiadów, że Bóg „wejrzał” i okazał miłosierdzie swoim wybranym. On, nasz Bóg, objawia nam swoje miłosierdzie poprzez całe nasze życie. Każdy z nas jest cudem Bożego życia.