Poznań: Kalendarz Trzech Religii – Każdy człowiek jest ważny

Po raz szósty poznańscy przedstawiciele trzech religii stworzyli wspólny kalendarz.

22 grudnia 2022

Po raz szósty poznańscy przedstawiciele trzech religii stworzyli wspólny kalendarz, a druk sfinansowało Miasto. „Na naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem” to niezwykła w skali kraju publikacja, której celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych wyznań oraz kultur. Kalendarz jest dostępny bezpłatnie od poniedziałku, 19 grudnia w kilku punktach na terenie miasta, a także online.

Poprzez Kalendarz Trzech Religii już od kilku lat staramy się pokazywać, że Poznań to miasto otwarte, którego mieszkańcy tworzą wspólnotę opartą o tolerancje, wzajemny szacunek i poszanowanie godności człowieka. Mam nadzieje, że kalendarz – podobnie jak w poprzednich latach – stanie się mostem do budowy dialogu, którego podstawą będą te wartości – Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

„Na naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem” jest efektem szeregu spotkań dr. Youssefa Chadida, imama lokalnej wspólnoty muzułmańskiej, a od roku muftiego muzułmanów w kraju, przedstawiciela gminy żydowskiej w Poznaniu i dr. hab. Marcina Wrzosa, księdza misjonarza oblata. To wyjątkowa publikacja, której celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie wyznawców różnych religii.

Tegoroczna prezentacja kalendarza w Gminie Żydowskiej związana jest z obchodami radosnego święta Chanuki (Święto Świateł), kiedy każdego dnia zapala się kolejną świecę na chanukiji – menorze chanukowej. Upamiętnia ona ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej oraz pokonanie potężnej armii syryjskiej przez kilkunastu żydów.

Pierwszy poznański Kalendarz Trzech Religii ukazał się sześć lat temu, a inspiracją do niego była podobna inicjatywa z Katowic. Pomysł trafił na podatny grunt. W Poznaniu od lat trwa dialog między religiami Abrahamowymi, a wspólne prace nad kalendarzem są pretekstem do spotkań oraz wymiany myśli, i to nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy kościołów, ale czasem również w bardziej zaskakujących miejscach. Co roku część chrześcijańska kalendarza rozszerzana jest o informacje o świętach, uroczystościach, a także fotografiami z wydarzeń Kościołów protestanckiego i prawosławnego. Nasze relacje międzyreligijne mają już także charakter prywatny: odwiedzamy się, dzwonimy do siebie, podejmujemy różne inicjatywy. Kalendarz wpisuje się w nauczanie papieża Franciszka – zaznacza o. Marcin Wrzos, współtwórca i koordynator projektu.

W tym roku kalendarz zatytułowano “Godność człowieka”. Pomysłodawcy chcieli zaakcentować, że każdy człowiek, bez względu na to kim jest, co posiada, w kogo lub co wierzy, jakie ma przekonania, jest wartościowy i ma swoją godność.

W mieście ważne są: komunikacja, kanalizacja, wodociągi, sieć elektryczna i internetowa, kultura, sport, tereny rekreacyjne, budynki. Bardzo dobrze, że te wszystkie elementy są, ale bez człowieka, bez tworzenia wspólnoty mieszkańców, nie będą one w pełni realizowały zadań, do których są przeznaczone. Ważny jest człowiek. Każdy. Każdy z nas ma swoją godność i współtworzy wspólnotę miasta Poznania. Każdy z nas powinien być wysłuchany i doceniony, bez względu na to, co może nas różnić – piszą we wstępie twórcy publikacji.

Karty kalendarza są podzielone na trzy części, każda oparta jest na innej rachubie czasowej. – Poza kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendarz muzułmański, datowany od podróży proroka Muhammada z Mekki do Medyny oraz żydowski, liczony od powstania świata – podkreśla Youssef Chadid, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, współtwórca kalendarza. – Publikacja zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni modlitwy – niedziela, szabat, dzień zgromadzenia – i nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów i starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych istotnych dni np. dnia dziecka, matki czy ojca.

Kalendarz jest bogato ilustrowany. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, wyjaśnienia tradycji, obrządków czy modlitw każdej z religii. Od kilku lat kalendarz posiada także wstęp w języku angielskim, dzięki czemu stał się dostępny dla szerszej grupy odbiorców.

Jestem wdzięczna władzom miasta za pielęgnowanie idei wielokulturowości oraz wartości religijnych, które współtworzą nasze społeczeństwo – mówi Alicja Bromberger-Kobus, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu. – Dzięki tej inicjatywie, która niesie ze sobą aspekt edukacyjny, poznajemy siebie nawzajem. Te piękne i bogate w treści kalendarze otrzymują szkoły, uczelnie, stowarzyszenia oraz sympatycy naszych społeczności, także za granicą. Oprawa publikacji, zarówno merytoryczna, jak i wizualna, cieszy oko, duszę, poszerza wiedzę, a także rozwija wyobraźnię. Wszystkim życzę przyjemności z korzystania z wyjątkowego Kalendarza Trzech Religii – dodaje.

Kalendarz jest bezpłatny. Do dystrybucji trafiło 4300 sztuk. Od 19 grudnia można go odebrać w synagodze (ul. Stawna 10), meczecie (ul. Biedrzyckiego 13), Domu Misyjnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (ul. Ostatnia 14), w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44), punkcie Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60) lub online za pośrednictwem strony: www.misyjne.pl. Kalendarz trafi także do centrów dialogu w Oświęcimiu, Gdańsku i Warszawie. Projekt został sfinansowany z budżetu Miasta Poznania.

(misyjne.pl/zdj. M. Jóźwiak)