Komentarz do Ewangelii dnia

24 grudnia 2022.

23 grudnia 2022

Zachariasz napełniony Duchem Świętym w swoim hymnie uwielbienia i dziękczynienia pozwala nam zobaczyć prawdziwą istotę misji Jana Chrzciciela. Misja ta polega na służbie, której celem jest doprowadzenie człowieka do spotkania ze Chrystusem. Jan symbolicznie będzie udzielał chrztu nawrócenia, ale to Chrystus jako jedyny jest w stanie przejąć i odpuścić nasze grzechy dzięki miłości jaką nas obdarza. Czy zgadzamy się na to, aby Bóg otoczył nas swoją miłością, która jest wstanie pokonać wszelki lęk i grzech? Tak Panie, niech się stanie według słowa Twego.