Komentarz do Ewangelii dnia

28 grudnia 2022.

28 grudnia 2022

Co sprawia w ludziach tak przeogromną nienawiść? Przecież człowiek został stworzony z miłości i dla miłości. Tak, Bóg właśnie takimi nas uczynił i umiejscowił na tej ziemi. Niestety zawiść diabła, jak podpowiada Księga Mądrości to sprawiła (Mdr 2,24). Człowiek odwraca się od źródła życia, „pijąc toksyczną truciznę” tego świata. Józef otrzymuje ostrzeżenie we śnie, aby uchodzić do Egiptu przed okrutnym Herodem, który czyha na Życie Nowonarodzonego Dziecięcia Jezus. Niestety, zaślepiony w swojej nienawiści Herod, dopuszcza się okrutnej zbrodni. Morduje wszystkich chłopców do lat dwóch, aby zażegnać ewentualnej konkurencji na tronie. Walka o władzę za wszelką cenę. W tym wypadku za cenę wymordowania małych chłopców. Panie nasz, nie daj nam zagubić się w chorobliwych relacjach tego świata. Żebyśmy bardziej byli tymi, którzy chcą służyć sobie nawzajem w miłości, unikając wynoszenia się nad innych.

(zdj. obraz w kościele parafialnym w Wadowicach)