Komentarz do Ewangelii dnia

30 grudnia 2022

30 grudnia 2022

Przykład świętego Józefa, szczególnego opiekuna powierzonej mu przez Boga rodziny. Może napawać z jednej strony podziwem, iż wbrew ludzkiemu rozsądkowi zaufał temu, co słyszy we śnie. Z drugiej strony ta jego ufność, pokora i całkowite otwarcie na działanie Boga w jego życiu. Możemy jako uczniowie w szkole Świętej Rodziny nauczyć się bardzo wiele. Ale nade wszystko miłości, wrażliwości na natchnienia Boże i gotowości na działanie z wielkim zaangażowaniem na rzecz wspierania i ratowania życia. Panie nasz, najlepszy Ojcze, dodawaj nam odwagi do jak najlepszego wypełniania Twojej świętej woli.