Benedykt XVI do misjonarzy oblatów

Zachęcał nas do wspaniałomyślnej współpracy w dziele nowej ewangelizacji.

31 grudnia 2022

Był 6 października 2010. Audiencja generalna na Placu św. Piotra w Rzymie. Pośród uczestników spotkania są członkowie Kapituły Generalnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Papież Benedykt XVI wprawdzie zrezygnował ze zwyczaju przyjmowania kapituł na audiencjach prywatnych, ale dla oblatów przygotowano specjalne miejsce niedaleko Ojca Świętego. Na Placu św. Piotra jest 50 tysięcy pielgrzymów z całego świata, katecheza papieża dotyczy św. Gertrudy – niemieckiej mistyczki z XIII wieku. Podczas audiencji Benedykt XVI zwrócił się też do misjonarzy oblatów:

Pozdrawiam Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy przeżywają swoją Kapitułę Generalną i zapraszam ich do zaangażowania się z odnowionym apostolskim zapałem do coraz pełniejszego urzeczywistniania charyzmatu ich Instytutu, aby współpracować wspaniałomyślnie w dziele nowej ewangelizacji.

Na koniec spotkania papieża z wiernymi ustępujący superior generalny, o. Wilhelm Steckling OMI, przedstawił Ojcu Świętemu swojego następcę – o. Louisa Lougena OMI.

Zmarły papież Benedykt XVI powołał także do godności biskupiej kilku polskich misjonarzy oblatów – o. Wiesława Krótkiego OMI, biskupa diecezji Churchill-Zatoka Hudsona w Kanadzie Północnej, o. Radosława Zmitrowicza OMI, biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej na Ukrainie, o. Jacka Pyla OMI, biskupa pomocniczego diecezji odesko-symferopolskiej na Ukrainie.

Papież Benedykt XVI promulgował również dekret beatyfikacyjny m.in. misjonarzy oblatów – męczenników z Hiszpanii z okresu wojny domowej (1936-1939).

(pg)