Komentarz do Ewangelii dnia

31 grudnia 2022.

31 grudnia 2022

Bóg stał się człowiekiem. Od kilku dni tę prawdę nieustannie kontemplujemy. Bóg wszedł w nasze życie w tak prosty sposób – stał się bezbronnym dzieckiem. Tak ogromna to tajemnica, że nie sposób jej zgłębić bez łaski „wlanej” przez samego Boga. Tylko On sam może się nam objawić i wszystko to, co do Niego się odnosi, przekazać poprzez różne sytuacje i osoby. Zatem trwając w klimacie refleksyjno-dziękczynnym pozwólmy, aby Słowo Boga stawało się ciałem w nas i przez nas promieniowało na ten świat.