Komentarz do Ewangelii dnia

2 stycznia 2023.

1 stycznia 2023

Tajemnica świadectwa, ukazana na przykładzie św. Jana Chrzciciela, wskazuje na potrzebę postawy pokornego uznania siebie przed Bogiem jako tego, który potrzebuje Jego wzmocnienia. Bez pomocy Boga i Jego wsparcia każdej chwili, człowiek jest narażony na porażki, na zagubienie sensu swego życia i swojej życiowej misji. Zatem nie dając się „przechwycić” głosom tego świata, powierzajmy się Duchowi Świętemu. Niech On nas prowadzi i pomaga nam być radosnymi świadkami Bożej Obecności.

(zdj. cathopic.com)