Komentarz do Ewangelii dnia

5 stycznia 2023.

5 stycznia 2023

Pan Jezus spotyka i powołuje różnych ludzi w różnym czasie i z różnym wobec nich zadaniem. Spotkany przez Pana Jezusa Filip doświadcza ogromu radości, iż postanawia tą radością ze znalezienia Mesjasza, podzielić się. W tym celu udaje się do Natanaela, uruchamiając tym samym pewien splot kolejno następujących po sobie zdarzeń. Pan Jezus widząc przychodzącego z Filipem Natanela, stwierdza tajemniczo, że to „prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Tym samym daje On poznać, kim On jest. Natanael w tym spotkaniu doświadcza niezwykłego zwrotu od powątpiewania w to, co usłyszał od Filipa, do uznania w Panu Jezusie wskazanego Mesjasza, Króla Izraela. Pokonuje on niejako drogę od ludzkiej logiki i kalkulacji do Bożej tajemnicy objawienia i działania. Panie, i nam przymnóż daru wiary i jasnej analizy Twojej świętej woli wobec nas.