Komentarz wideo na niedzielę Chrztu Pańskiego

Komentarz głosi o. Tomasz Maniura OMI.

7 stycznia 2023

(misyjne.pl)