Komentarz do Ewangelii dnia

8 stycznia 2023.

8 stycznia 2023

Tajemnica chrztu świętego to wymiar przekraczający nasze ludzkie pojęcia i wyobrażenia. W tej tajemnicy spodobało się Bogu uczynić nas „otwartymi naczyniami”, w które wlewa nieustannie On swoje łaski. Nosimy, jak przypomina nam, św. Paweł, ogromny skarb w glinianych naczyniach. „Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne”(2 Kor 4, 7-10). Obyśmy i teraz mogli usłyszeć to potwierdzenie pozostawione nam przez Ojca z nieba: Tyś moje Dziecko umiłowane, w którym mam upodobanie.

(zdj. cathopic.com)