Przesłanie superiora generalnego

207. rocznica powstania Zgromadzenia

25 stycznia 2023