Kodeń: Specjalne odpusty na Rok Jubileuszowy. Każdego dnia można zyskać odpust zupełny

Stolica Apostolska wydała specjalne dekrety.

5 lutego 2023

Z okazji jubileuszu 300. lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej cały rok 2023 jest ustanowiony Rokiem Jubileuszowym. Penitencjaria Apostolska wydała jednocześnie dekret, którym ustanowiony został specjalny odpust zupełny, który można zyskiwać każdego dnia od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

W związku z powyższymi uroczystościami ustanawiam okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rokiem Jubileuszowym w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. Jednocześnie informuję, że na czas trwania Roku Jubileuszowego Penitencjaria Apostolska udzieliła daru odpustu zupełnego, który mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami wszyscy wierni przybywający do Kodnia, a także chorzy, cierpiący i ci, którzy nie mogąc uczestniczyć osobiście w przewidzianych celebracjach jubileuszowych sprawowanych w tym okresie w Kodniu, będą łączyć się duchowo za pośrednictwem środków społecznego przekazu – napisał w specjalnym liście Biskup Siedlecki – Kazimierz Gurda.

Główne uroczystości odbędą się 13-15 sierpnia 2023 roku. Kulminacyjnym momentem będzie Eucharystia pod przewodnictwem specjalnego Legata Papieskiego.

Zobacz wyjątkowy film: „UkradziONA czyni cuda. Matka Boża Kodeńska” [WIDEO]

Warunki odpustu zupełnego

„Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w szczególny sposób przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby ostatnio skierowane przez Jego Ekscelencję Księdza Kazimierza Gurdę Biskupa Siedleckiego, w trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Podlasia, z wielką pobożnością strzeżonego w Bazylice Mniejszej, ina­czej, w Kodeńskim Sanktuarium Maryjnym, na terenie Diecezji Siedleckiej, łaskawie udziela odpustu zupełnego z niebieskiego skarbca Kościoła.

Wierni, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, po spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach polecanych przez Papieża), mogą uzyskać ten odpust od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych pokutujących w czyśćcu, jeśli odbywając grupowo lub indywidualnie pielgrzymkę nawiedzą nadmienione Sanktuarium Maryjne i będą tam pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, wystawionym do publicznego uczczenia, przynajm­niej oddadzą się przez odpowiedni czas pobożnym rozmyślaniom, zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary a także wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.

Tłumy na kodeńskim odpuście [GALERIA]

Odpust dla osób, które nie mogą przybyć do Kodnia

Dekret Penitencjarii ponadto zauważa sytuację osób, które fizycznie do Kodnia nie mogą przybyć:

„Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opusz­czać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli, wzbudziwszy w sobie odrazę do wszel­kiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warun­ków, włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez siebie życiowe niedogodności”.

Z Bazyliki Kodeńskiej prowadzona jest całodobowa transmisja – KLIKNIJ

Jak oblaci propagowali kult Matki Bożej Kodeńskiej?

Jednocześnie dekret Penitencjarii Apostolskiej wskazuje misjonarzom oblatom z Kodnia – kustoszom Kodeńskiego Sanktuarium – częste sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, aby umożliwić wiernym skorzystanie w pełni z łask jubileuszowych.

Dodatkowy odpust zupełny na 15 sierpnia 2023 roku

Penitencjaria Apostolska skierowała również dodatkowy dekret, w którym udziela pozwolenia na papieskie błogosławieństwo w dniu 15 sierpnia 2023 roku i związany z nim odpust zupełny:

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Księdzu Kazimie­rzowi Gurdzie, Biskupowi Siedleckiemu, albo za jego zgodą innemu duchownemu obdarzo­nemu godnością biskupią, aby z okazji uroczystych obchodów dla uczczenia Najświętszej Ma­ryi Panny ,,z Kodnia”, w dniu 15 sierpnia 2023 roku, udzielił na zakończenie Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy z prawdziwą skruchą i pobudzeni miłością uczest­niczyli w tychże świętych obrzędach, papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpu­stu zupełnego, zyskiwanego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach polecanych przez Papieża).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z uzasadnionych powo­dów nie uczestniczyliby fizycznie w świętych obrzędach, ale w pobożnym nastawieniu ducha śledziliby je na żywo dzięki transmisji w środkach przekazu, będą również mogli, zgodnie z normą prawa, uzyskać odpust zupełny.

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej sprowadził do Kodnia Mikołaj Pius Sapieha w 1631 roku. Od samego początku wizerunek otaczany jest czcią, zarówno przez Sapiehów-właścicieli Kodnia, jak również okoliczną ludność katolicką obu obrządków – łacińskiego i unickiego. Staraniami Jana Fryderyka Sapiehy dochodzi do papieskiej koronacji wizerunku 15 sierpnia 1723 roku. W ówczesnym czasie była to trzecia taka koronacja na ziemiach polskich – po Jasnej Górze w 1717 roku i Trokach koło Wilna w 1718 roku. Wraz z zaborem rosyjskim spadły na Kodeń prześladowania. Zlikwidowano obie parafie katolickie – łacińską i unicką. Kościół św. Anny, gdzie przebywał obraz, zamieniono na sobór Trójcy Świętej, a całe wyposażenie rozgrabiono. W 1875 roku obraz Matki Bożej Kodeńskiej zostaje wywieziony na Jasną Górę. Jego tryumfalny powrót w 1927 roku zgromadził prawdziwe tłumy wiernych. Uroczystościom na kodeńskim rynku przewodniczył kardynał Adam Sapieha z kodeńskiej linii rodu. Od tego czasu kustoszami sanktuarium i duszpasterzami parafii są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

(pg)