Komentarz do Ewangelii dnia

19 lutego 2023.

19 lutego 2023

„Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie” – tymi słowami jednej z piosenek religijnych chciałoby się podsumować przekaz Pana Jezusa w dążeniu do doskonałości. Idealnego i doskonałego człowieka na tym świecie nie ma i nie było poza samym Chrystusem. To w Nim i przez Niego stajemy się dziećmi Boga. Otrzymujemy intymną, głęboką relację Bóg – człowiek. Ogromna to tajemnica ukazywana w każdym spotkaniu z Jezusem w Jego nauczaniu i w Jego ofierze dla naszego Zbawienia. On to stał się dla nas człowiekiem, aby nas ubogacić swym ubóstwem. To nie jest gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża.