Komentarz do Ewangelii dnia

20 lutego 2023

19 lutego 2023

Brak wiary i utrata nadziei pomimo znaków i cudów czynionych przez Pana Jezusa trawi serca uczniów, którzy sobie nie poradzili z „wykonaniem” zadania. Nie zdołali uwolnić zniewolonego chłopca. Pan Jezus poproszony o pomoc wdaje się w dialog z ojcem chłopca. Wypytuje o pewne szczegóły jego zachowania. Pomimo niepewności i niedowierzania ze strony ojca, Pan Jezus podejmuje się uwolnienia jakby przynaglony do działania. Kolejny etap sceny to podniesienie chłopca z ziemi przez Pana Jezusa. Przywraca On dziecku życie, przywraca mu jego godność i wolność. Pan Jezus wskazuje w tym wydarzeniu nam uczniom, że pewne duchowe działania wymagają modlitwy i postu, czyli rozmowy z Bogiem i umartwienia w intencji wstawiennictwa wobec zniewolonego. Zatem od słowa do czynu. Nie lękajmy się podejmować „zadań chrześcijańskiej troski” o przywracanie godności i wolności ludziom zagubionym i pogrążonym w różnych okowach ich zależności. „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”.

 

(zdj. Milada Vigerova)