Komentarz do Ewangelii dnia

21 lutego 2023

21 lutego 2023

Pokora to fundament życia w duchu i prawdzie. Takich czcicieli chce w nas mieć nasz Ojciec Niebieski. Kiedy człowiek potrafi uniżyć się przed Bogiem i uznać Jego majestat i potęgę, ten naprawdę jest zdolny do szczerej miłości i ofiary ze swego życia dla bliźniego. Wszystko dostrzega on w innej perspektywie i poprzez taki wymiar jest otwarty na służbę wobec potrzebujących. Postawa dziecka w nauczaniu Pana Jezusa najlepiej oddaje, jacy mamy się stawać, zawsze w tak szczerej i niczym niezmanipulowanej otwartości na Boga i przez to bardziej traktując z szacunkiem bliźniego swego. „Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości”.