Komentarz do Ewangelii dnia

22 lutego 2023

22 lutego 2023

Post – modlitwa – jałmużna. Trzy kluczowe elementy okresu, w jaki obecnie wkraczamy. My „ludzie Chrystusa” jesteśmy zaproszeni niejako w przestrzeń wzmożonego wysiłku i dyscypliny myśli, serca i uczynków. Konieczne w tym wszystkim jest pamiętanie, że nasz Ojciec widzi w ukryciu. Wszystko widzi i słyszy, Ten który dał nam wzrok i słuch. On zna tajniki naszego serca, podpowiada nam słowo Boże, dlatego potrzebny jest zwrot w kierunku życia. Odnowienie w sobie sposobu życia i myślenia. Zatem ahoj przygodo, niech ten czas będzie dla nas owocnym odnajdywaniem ukrytego potencjału naszych możliwości czynienia każdego dnia dobra i okazywania sobie nawzajem większej życzliwości i uprzejmości.