Komentarz do Ewangelii dnia

25 lutego 2023

25 lutego 2023

Bóg powołał nas do istnienia w swojej wielkiej miłości. On to zapragnął podzielić się z nami wszystkim tym, co On posiada i kim On jest. Niestety wiele czynników sprawia, że odrzucamy Jego zaproszenie do udziału w szczęśliwym życiu. Zatem On sam nieustannie wychodzi i poszukuje nas w nas. To znaczy pomaga nam siebie odnaleźć. Przejrzeć się w czystym źródle naszego człowieczeństwa i dostrzec w nim samego Stwórcę wszystkiego. Tak On w nas jest w swoim Duchu i to On nas uzdalnia do niezwykłych rzeczy, wykraczających często poza nasze ludzkie ograniczenia. Tak między innymi było i z Mateuszem, powołanym do posługi apostolskiej. Zamknięty w komorze celnej, przez społeczność traktowany jako wróg i „ten gorszy”. Na szczęście w tym wszystkim do jego „komory” zajrzał Bóg i odnalazł go. Tak powinien działać prawdziwy z powołania lekarz, walczyć o życie. Ponad wszystkim, a szczególnie ponad ludzkimi względami. Ratować człowieka: z duszą i ciałem.

(Lanfranco, Powołanie Mateusza, domena publiczna)