Komentarz do Ewangelii dnia

26 lutego 2023

26 lutego 2023

Trzy próby ogniowe i trzy zwycięstwa. Pan Jezus zaprasza nas swoich uczniów na „szkołę przetrwania”. Po czterdziestu dniach i nocach bez jedzenia i picia zostaje on poddany testom ze strony diabła. Czyli tego, co jest „testerem jakości” podobieństwa człowieka do swego Stwórcy, czyli naszego Boga Ojca w Niebie. Podejmując zatem drogę całkowitego zawierzenia i oddania Bogu, tego co Boskie w nas, rozpalajmy w sobie moc ducha, aby ujarzmić ciało z jego słabościami. W mocnym duchu, mocniejsze nasze postanowienia i zwycięstwa nad wszelkimi cielesnymi pokusami.