Komentarz do Ewangelii dnia

5 marca 2023.

5 marca 2023

Doświadczenie zachwytu w życiu chrześcijańskim jest bardzo ważnym kluczem do lepszego postrzegania siebie i innych. Tak jak zakochani w sobie ludzie zachwycają się sobą, odkrywają piękno drugiej osoby. Znajdują oni w spotkaniu z ukochaną osobą niewyobrażalną radość i niezwykłą siłę do obdarowywania siebie nawzajem dobrem. Pan Jezus zabrał ze sobą reprezentantów wspólnoty uczniów, aby objawić coś, do czego my wszyscy jesteśmy zaproszeni. Szczególnie po tajemnicy Zmartwychwstania Mistrza, kiedy już jest nam dane ją znać, trwamy w zachwycie. Chrześcijanie potrzebują w obecnym wieku szczególnie „uchwycić się” tego zachwytu, aby wydostawać się ze światowego znużenia, zmęczenia czy też zniechęcenia związanego z poszukiwaniem prawdziwych radości i prawdziwego szczęścia.

 

(zdj. domena publiczna)