Komentarz do Ewangelii dnia

8 marca 2023

8 marca 2023

Jakże wszechobecna jest wśród ludzi chęć władzy, posiadania nad innymi jakiejś przewagi. Świat ze swoją „strategią” wręcz wymusza na ludziach konkurencję często na „niezdrowych” zasadach. Bez ogródek chcemy innym narzucać swoje plany i swój punkt widzenia. Tym samym powstają na tym tle konflikty, a nawet zbrodnie. Pan Jezus przemawiając do nas na podstawie obecnej sytuacji, przypomina o przyjmowaniu przez nas innej postawy. Jako uczniowie Mistrza z Nazaretu, mamy wręcz obowiązek służyć sobie nawzajem w pokorze i miłości. Traktując się nawzajem z wielką życzliwością i uprzejmością. Tak jak to czynił i czyni z nami sam Pan Jezus. On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tak i my czyńmy z Jego pomocą.