Komentarz do Ewangelii dnia

11 marca 2023.

10 marca 2023

Opowiadanie Pana Jezusa jest niejako trójwymiarowe. To znaczy wprowadza nas słuchaczy w historię trzech osób: Ojca i jego dwóch synów. Wśród nich panowały jakieś skomplikowane relacje. Młodszy syn bardzo chce opuścić rodzinny dom, starszy syn jest bardzo oddany pracy, iż wydaje się, że nic go nie interesuje poza wykonywaniem swoich zadań. Ojciec w tym wszystkim pozostawia jakiś niebezpieczny dystans. Towarzyszy niejako z pewnej odległości wyborom swoich synów. Zapewne odejście młodszego syna staje się pewnym bólem i dramatem ojca. Daje on swojemu młodszemu synowi majątek za swojego życia i pozwala mu odejść w dalekie strony. Pomimo to wygląda jego powrotu. Wzrusza się głęboko, kiedy jego syn po dłuższym czasie „wynędzniały” powraca. Wyprawia ucztę dla powracającego syna. Radość jest ogromna dla obu: ojca i syna. Niestety starszy syn nie umie tego zrozumieć i zaakceptować. Wręcz wyrzuca ojcu jego lekkomyślność i swoje ukryte żale co do skrywanego w sobie buntu wobec relacji ojca i młodszego brata. Młodszy brat zrozumiał swój błąd, uczynił niejako rachunek sumienia, kiedy dotknął „dna” swego życia. Natomiast starszy brat zaciekle trwał w swoim zaślepieniu w niewolniczej pracy, nie dopuszczając do siebie nawet myśli, aby cieszyć się z powrotu zagubionego młodszego brata. Nauka dla nas: nauczyć się wybaczać i nieustannie cieszyć się z każdego nawróconego serca ludzkiego ku Bogu i Jego Królestwu.

(zdj. domena publiczna)