Z listów św. Eugeniusza

11 marca 2023.

10 marca 2023

SOBOTA 2 TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

„Zabiorę się i pójdę do mego ojca” (Łk 15,18).

Ty jesteś moim szczególnym dobroczyńcą, który swoje zasługi oddałeś dla mnie. Tyś mój wspaniały przyjaciel, który zapomniał wszystkie moje niewdzięczności, aby również niezmiernie mi pomóc, jakbym zawsze był Tobie wierny. Tyś Ojciec mój, tkliwy, który buntownika wziął w ramiona, ogrzał przy swoim sercu i obmył w swoich ranach.

Medytacja o synu marnotrawnym, w: POI, t. XIV, nr 95.