Komentarz do Ewangelii dnia

14 marca 2023

14 marca 2023

Wielki Post jest dla każdego człowieka dobrą sposobnością nie tylko do tego, by zobaczyć swoją nieprawość i skruszyć serce. Jest to święty czas, w którym możemy z zaufaniem popatrzeć w przyszłość. Szczere postanowienie kroczenia za Bogiem jest ugruntowane Bożą bojaźnią. Jest to postawa czuwania  i otwartości na spotkanie z Boską osobą w różnych sytuacjach codzienności. W kwestii darowania i wybaczania innym ich przewin wobec nas nam uczniom Pana Jezusa postawiona jest „poprzeczka” bardzo wysoko przez naszego Mistrza. Nieustannie i w każdej sytuacji mamy wybaczać i darować urazy. Naszym zadaniem ma być budowanie jak przypominał św. Jan Paweł II: „cywilizacji miłości” opartej ze wszech miar na wychodzeniu naprzeciw tym, którzy nie potrafią wybaczać, aby w ten sposób dawać świadectwo życia opartego na pokorze i zaufaniu Bogu. „Pokora tak, pycha nie – każde boże dziecko o tym wie”.

 

(fot. sxc.hu)