Komentarz do Ewangelii dnia

15 marca 2023.

15 marca 2023
Wypełnieniem Prawa i Proroków, czyli zasad panujących i skrupulatnie przestrzeganych przez pobożnych Żydów, jest miłość. Bez miłości to tylko sama litera prawa, która może zabić i często zabija jego ducha. Miłość jest wymagająca i stawia mocne wymagania wobec nas ludzi. To oznacza, że my szczególnie jako uczniowie Pana Jezusa jesteśmy wezwani do odważnego przestrzegania Prawa i Proroków, przykładając na to wszystko „szablon” miłości. Św. Paweł ujmuje to w słowach: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!”(Kol 3,12-15). Panie Jezu, dodaj nam odwagi w pełnieniu Twoich wskazań i być wiernymi w małych rzeczach naszego życia.