10 rocznica śmierci o. Stanisława Wodza OMI

Był wielkim propagatorem kultu Matki Bożej Kodeńskiej.

17 marca 2023

17 marca 2013 roku zmarł o. Stanisław Wódz OMI – wieloletni proboszcz i kustosz kodeński, propagator kultu Matki Bożej Kodeńskiej.

(zdj. P. Gomulak OMI)

Ojciec Stanisław Wódz OMI urodził się 09.01.1949 w Niegosławicach w diecezji wrocławskiej jako syn Wojciecha i Rozalii z domu Szypuła. Był jednym z siedmiorga dzieci. Szkołę podstawową ukończył w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie i w 1965 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Po maturze eksternistycznej w Bydgoszczy, rozpoczął nowicjat w Obrze i studia. Studia ukończył w 1976 roku obroną pracy magisterskiej z psychologii. W tym roku przyjął świecenia kapłańskie i został skierowany do Katowic jako duszpasterz młodzieży. Trzykrotnie organizował MAZENOD SONG w Katowicach. Podczas pracy duszpasterskiej w Katowicach podjął studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie .

Od 1983 roku należał do Rady Prowincjalnej. W tym roku też został dyrektorem NSD w Markowicach. Od 1982 podjął wykłady z homiletyki w WSD w Obrze, które prowadził do 1998 r. W 1992 roku został mianowany proboszczem obrzańskiej parafii.

Od 1998 roku pełnił urząd superiora w Kodniu, a rok później został proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia i Matki Jedności. Dzięki jego staraniom kodeńska kalwaria zyskała nowy wygląd.

W 2003 r. bp Zbigniew Kiernikowski mianował o. Stanisława Wodza diecezjalnym egzorcystą. Uhonorowany wieloma odznaczeniami samorządu lokalnego i wyróżnieniami ogólnopolskimi.

Od 9 września 2011 roku o. Stanisław dołączył do delegatury we Francji i Beneluksie.

Uroczystości pogrzebowe o. Stanisława Wodza OMI [GALERIA]

Odszedł do Pana w drodze do klasztoru w Vaudricourt 17 marca 2013 roku. Spoczął na oblackiej kwaterze cmentarza parafialnego w Kodniu.

(pg)