Komentarz do Ewangelii dnia

17 marca 2023.

17 marca 2023

Jakże ważne przypomnienie dla nas, Pan Jezus mówi nam uczniom o zasadzie słuchania. Bez słuchania nie ma możliwości przyjęcia drugiego człowieka z jego tożsamością. Kim jest i do czego jest powołany? Tym bardziej bez słuchania Boga nie ma możliwości zrozumienia siebie i sensu swojego życia. To fundament i „dostrojenie anten na odbiór fal” Słowa Bożego. Jakże inaczej wygląda życie tych, co to Boga słuchają i żyją Jego wskazaniami. Jednakże miłość do Boga jest „esencją” wszystkiego. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Nic dodać, nic ująć. „Kochaj i rób, co chcesz” – św. Augustyn dopowiada. Z mocą miłości do Boga, odnajdujemy przestrzeń do pokochania siebie, a tym samym możemy wypełnić przykazanie: miłować bliźniego swego jak siebie samego. Odwagi!